PNBP

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP

TA        :       2013

BULAN :       JUNI

NO

URUT

JENIS PNBP KODE

AKUN

PENERIMAAN

SD BLN LALU

PENERIMAAN

BULAN INI

PENERIMAAN

S/D BLN INI

PENYETORAN

S/D BLN LALU

PENYETORAN

BLN INI

PENYETORAN

S/D BLN INI

SISA
1. S I M 423261 10,000,025,000 1,586,020,000 11,586,045,000 10,000,025,000 1,551,875,000 11,551,900,000 34,145,000
2. STNK 423262 8,364,875,000 1,473,375,000 9,838,250,000 8,364,875,000 1,425,475,000 9,790,350,000 47,900,000
3. STCK 423263 46,600,000 150,800,000 46,600,000 150,800,000 197,400,000
4. BPKB 423264 6,584,160,000 1,185,080,000 7,769,240,000 6,584,160,000 1,147,540,000 7,731,700,000 37,540,000
5. TNKB 423265 4,834,370,000 858,160,000 5,692,530,000 4,834,370,000 830,660,000 5,665,030,000 27,500,000
6. SIMULATOR 423266 175,800,000 23,500,000 199,300,000 175,800,000 23,500,000 199,300,000
7. SENPI&HANDAK 423267 3,800,000 250,000 4,050,000 3,800,000 250,000 4,050,000
8. MUTASI DAERAH 423281 478,050,000 82,575,000 560,625,000 478,050,000 79,650,000 557,700,000 2,925,000
9. SKCK 423282 388,480,000 72,870,000 461,350,000 388,480,000 67,810,000 456,290,000 5,060,000
10. SKLD 423283 58,700,000 7,400,000 66,100,000 58,700,000 7,400,000 66,100,000
11. SIDIK JARI 423284
12. TILANG 423285
13. JASA GIRO 423221 442,189 56,169 498,358 442,189 56,169 498,358
JUMLAH 30,935,302,189 5,440,086,169 36,375,388,358 30,935,302,189 5,285,016,169 36,220,318,358 155,070,000

Yogyakarta,  28 JUNI 2013

KEPALA BIDANG KEUANGAN

TTD

Dra. KASIANI

AKBP NRP 63060993custroms writingsapplication essay editingessay writing helpers

Shares
error: Content is protected !!